Strona wykorzystuje pliki cookies ( ¤ polityka prywatności), jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Komisja ds. Dydaktyki

Komisja ds. dydaktyki jest jedną z najważniejszych w Uczelnianej Radzie Samorządu Studenckiego. Angażując się w prace tejże komisji wpływamy na to czego i jak uczymy się na naszej Uczelni. Dbamy o przestrzeganie praw studenta i pomagamy zawsze wtedy gdy są one naruszane.

Do regulaminowych zadań komisji należą:

- udział w pracach nad planami studiów i programami nauczania
- opiniowanie planów studiów i programów nauczania
- kontrola jakości kształcenia we współpracy z organami Akademii
- kształtowanie świadomości studentów pod kątem współodpowiedzialności za jakość kształcenie w Akademii
- upowszechnianie znajomości regulaminów obowiązujących w Akademii oraz praw i obowiązków studentów
- pośredniczenie między studentami, a władzami wydziałów i akademii w sprawach związanych z dydaktyką
- współpraca z Pełnomocnikiem Rektora ds. Programu Erasmus
- współpraca z Pełnomocnikiem Rektora ds. Programu MOST AWF
- kontrola jakości wdrażania zmian w Akademii dotyczących przepisów regulujących ramy dydaktyki
- zapoznawanie studentów z tematyką zmian w systemie szkolnictwa wyższego
- kontrola współpracy Akademii (zwiększania konkurencyjności) z zagranicznymi uczelniami w ramach programu Erasmus
- kontrola współpracy Akademii w ramach programu MOST AWF