Wymiana studencka MOST

MOST

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednym z dwudziestu polskich Uniwersytetów.

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów. MOST daje możliwość:

 • realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta;

 • wyboru dodatkowych, związanych z zainteresowaniem Studentki/Studenta, zajęć dydaktycznych;

 • nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi na uczelni innej niż macierzysta;

 • korzystania z księgozbioru innej uczelni, wykonywania kwerend bibliotecznych poza ośrodkiem macierzystym;

 • prowadzenia badań do pracy seminaryjnej, magisterskiej, czy dysertacji doktorskiej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz;

 • nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym innego wydziału, instytutu, katedry;

 • wykazania się, także przed przyszłym pracodawcą, umiejętnością adaptacji do nowych warunków, mobilnością.Aby zgłosić swoją kandydaturę należy zapoznać się z dokumentami opisującymi zasady działania programu (Porozumienie, Regulamin, Zasady rekrutacji) oraz wypełnić Formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres e-mail podany poniżej oraz dostarczyć osobiście wraz z wymaganymi załącznikami do koordynatora MOST.

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.

O miejsce z MOST-owej oferty mogą się ubiegać :
– studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia; 
– studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;
– doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich. 

Jednym z największych atutów programu jest to, że uczestnik MOST-u może tworzyć indywidualny plan zajęć. Z władzami swojego wydziału ustala listę przedmiotów obowiązkowych do zaliczenia w danym semestrze. Może też wybrać dodatkowe zajęcia, w których chciałby uczestniczyć podczas pobytu na uczelni przyjmującej. Przedmioty może wybierać z różnych semestrów studiów na danym kierunku lub kierunkach pokrewnych. Kwalifikacją kandydatów zajmuje się biuro Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.

Rekrutacja na Program MOST odbywa się dwa razy w roku:

 • od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)

 • od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)Koordynatorem programu wymian studenckich most na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie jest:

Bernard Wietrzyk (III TiR)

tel. 730 868 610

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ERASMUS+

O programie Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Podstawowe dane liczbowe:

 • 4 mln osób skorzysta z programu;
 • 2 mln studentów skorzysta z programu;
 • 800 tys. wykładowców, nauczycieli, szkoleniowców, przedstawicieli kadry edukacyjnej i osób pracujących z młodzieżą będzie uczestniczyć w projektach mobilności pracowników;
 • 25 tys. partnerstw strategicznych połączy 125 tys. szkół, instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego, instytucji szkolnictwa wyższego i kształcenia dorosłych, organizacji młodzieżowych i przedsiębiorstw;
 • 150 sojuszy na rzecz umiejętności sektorowych zostanie ustanowionych przez 2 tys. organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przedsiębiorców;
 • 150 sojuszy na rzecz wiedzy zostanie ustanowionych przez 1,5 tys. instytucji szkolnictwa wyższego i przedsiębiorstw.

 

Więcej informacji o wymianie studenckiej ERASMUS+ na stronie internetowej: http://erasmusplus.org.pl/.

Szczegółowe dane na temat programu ERASMUS+ na Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie na stronie: http://www.awf.krakow.pl/erasmus.