Strona wykorzystuje pliki cookies ( ¤ polityka prywatności), jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nasza Akademia od wielu lat prężnie działa na arenie międzynarodowej współpracując z wieloma europejskimi uczelniami. Przeprowadzamy wymiany studentów jak i pracowników. Postaramy się odpowiedzieć na kilka pytań które z pewnością pojawiają się w głownie każdego kto chciałaby wyjechać.

W jakich programach nasza uczelnia brała i bierze udział?

Program Tempus
Późne lata 80-te. W ramach tego programu 21 pracowników naukowych AWF otrzymało indywidualne granty. Projekt dotyczył nauczania fizjoterapii.
Program Erasmus
Współpraca zagraniczna w ramach Erasmusa istnieje od roku 2001. W listopadzie 2001 uczelnia wystąpiła do Komisji Europejskiej z wnioskiem o Kontrakt Uczelniany na rok 2002/2003. W związku z pozytywną decyzją Komisji Europejskiej AWF w Krakowie uczestniczy w Programie Erasmus od roku 2002/2003. Pierwszy rok uczestnictwa uczelni w Programie koncentrował się na przygotowaniu i opracowaniu systemu punktowego ECTS. Opracowano pakiet ECTS w języku angielskim będący koniecznym warunkiem wymiany. Obejmuje on wszystkie kierunki studiów prowadzonych w AWF w Krakowie. W roku 2002/2003 zrealizowano wyjazd dydaktyczny do pierwszej uczelni partnerskiej AWF w Krakowie- Universidade do Minho (Portugalia). Uczelnia otrzymała od Komisji Europejskiej Standard University Charter na lata 2007- 2013. Uzyskanie tego dokumentu daje możliwość występowania o fundusze UE na wsparcie organizacji wymiany studentów i nauczycieli.
Program Cirrus
Umowa dwustronna zawarta z Gerlev Physical Education and Sports Academy w Danii. Dotyczy wymiany studentów jak i nauczycieli.

Co to jest Erasmus?

Erasmus jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.
Polska bierze udział w programie Erasmus od roku 1998/99. W latach 1995–2006 Erasmus wchodził w skład wspólnotowego programu Socrates, a od roku akademickiego 2007/2008 jest częścią programu „Uczenie się przez całe życie” (LLP – the Lifelong Learning Programme), którego celem jest przede wszystkim podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz ułatwianie międzynarodowej współpracy i wymiany w dziedzinie edukacji. Wiecej informacji na stronie:  http://erasmus.org.pl/index.php/ida/1/

Z jakimi uczelniami w Europie mamy podpisane umowy?
•    Universidade do Minho (Braga) – Portugalia
Umowa zawarta na lata 2008-2013. Dotyczy obustronnej wymiany wykładowców i studentów lat wyższych posiadających co najmniej tytuł licencjata oraz doktorantów w zakresie “Child Studies”. Wymagana bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub portugalskiego.
•    Instituto Politécnico de Bragança - Portugalia
Umowa zawarta na lata 2007-2013. Dotyczy obustronnej wymiany wykładowców i studentów w zakresie nauk o sporcie. Wymagana b. dobra znajomość języka angielskiego lub portugalskiego.
•    The Birmingham College of Food, Tourism and Creative Studies - Wielka Brytania
Umowa zawarta na lata 2007-2013. Dotyczy obustronnej wymiany wykładowców i studentów w zakresie Sports Management /Tourism Sports oraz Physiotherapy/Sports Medicine. Wymagana bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
•    Hanzehogeschool Groningen - Holandia
Umowa zawarta na lata 2008-2010. Dotyczy obustronnej wymiany wykładowców i studentów w zakresie fizjoterapii. Wymagana b. dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.
•    Universite de Savoie - Francja
Umowa zawarta na lata 2007-2013. Dotyczy obustronnej wymiany studentów w zakresie turystyki i rekreacji. Wymagana b. dobra znajomość języka francuskiego.
•    Rovaniemi University of Applied Sciences - Finlandia
Umowa zawarta na lata 2007-2013. Dotyczy obustronnej wymiany wykładowców i studentów w zakresie turystyki i rekreacji oraz fizjoterapii. Wymagana b. dobra znajomość języka angielskiego.
•    Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover - Niemcy
Umowa zawarta na lata 2008-2013. Dotyczy obustronnej wymiany wykładowców i studentów w zakresie wychowania fizycznego. Wymagana b. dobra znajomość niemieckiego.
•    Comenius University in Bratislava - Słowacja
Umowa zawarta na lata 2007-2013. Dotyczy obustronnej wymiany wykładowców i studentów w zakresie wychowania fizycznego.
•    Charles University in Prague – Czechy
Umowa zawarta na lata 2008-2013. Dotyczy obustronnej wymiany studentów i wykładowców w zakresie wychowania fizycznego lub fizjoterapii.
•     Zapadoceska univerzita v Plzni - University of West Bohemia - Czechy
Umowa podpisana na lata 2009-2011. Dotyczy obustronnej wymiany nauczycieli i studentów w zakresie wychowania fizycznego
•    Semmelweis University in Budapest – Wegry
Umowa podpisana na lata 2007-2013. Dotyczy obustronnej wymiany nauczycieli i studentów w zakresie wychowania fizycznego
•    Universidad de Granada – Hiszpania
Umowa zawarta na lata 2007-2010. Dotyczy obustronnej wymiany wykładowców i studentów w zakresie wychowania fizycznego i nauk o sporcie.
Wymagana bardzo dobra znajomość języka hiszpańskiego.
•    Universitat de Lleida - Hiszpania
Umowa zawarta na lata 2008-2013. Dotyczy obustronnej wymiany wykładowców i studentów w zakresie wychowania fizycznego oraz turystyki i rekreacji. Wymagana bardzo dobra znajomość języka hiszpańskiego.
•    Universidad de Almeria - Hiszpania
Dotyczy obustronnej wymiany wykładowców, kadry administracyjnej i studentów w zakresie wychowania fizycznego oraz turystyki i rekreacji. Wymagana bardzo dobra znajomość języka hiszpańskiego.
•    University of Huevla - Hiszpania
Dotyczy obustronnej wymiany wykładowców i studentów w zakresie wychowania fizycznego i nauk o sporcie.
Wymagana bardzo dobra znajomość języka hiszpańskiego.
•    Universita degli Studi di Firenze - Włochy
Dotyczy obustronnej wymiany wykładowców i studentów w zakresie wychowania fizycznego, nauk o sporcie, turystyki i rekreacji oraz fizjoterapii.
Wymagana bardzo dobra znajomość języka włoskiego.
•    University of Primorska - Słowenia
Dotyczy obustronnej wymiany wykładowców, kadry administracyjnej i studentów w zakresie turystyki.
Wymagana bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Umowy dla kierunku Wychowanie Fizyczne
Universidade do Minho (Braga) – Portugalia
Instituto Politécnico de Bragança - Portugalia
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover - Niemcy
Comenius University in Bratislava - Słowacja
Charles University in Prague – Czechy
University of West Bohemia - Czechy
Semmelweis University in Budapest - Węgry
Universidad de Granada – Hiszpania
Universitat de Lleida - Hiszpania
Universidad de Almeria - Hiszpania
University of Huevla - Hiszpania
Universita degli Studi di Firenze - Włochy

Umowy dla kierunku Turystyka i Rekreacja

The Birmingham College of Food, Tourism and Creative Studies - Wielka Brytania
Universite de Savoie - Francja
Rovaniemi University of Applied Sciences - Finlandia
Universitat de Lleida - Hiszpania
Universidad de Almeria - Hiszpania
University of Primorska - Słowenia
Universita degli Studi di Firenze - Włochy
Universidade do Minho (Braga) – Portugalia

Umowy dla kierunku Fizjoterapia

The Birmingham College of Food, Tourism and Creative Studies - Wielka Brytania
Hanzehogeschool Groningen - Holandia
Rovaniemi University of Applied Sciences - Finlandia 
Charles University in Prague – Czechy
Universita degli Studi di Firenze - Włochy

Jakie trzeba spełniać warunki aby wyjechać?
- ukończony I rok studiów
- wysoka średnia ocen (ranking według średniej)
- bardzo dobra znajomość języka obcego

Przy kwalifikacji brane pod uwagę jest także:

- uczestnictwo w kołach naukowych i organizacjach studenckich
- uczestnictwo w zajęciach w języku angielskim

Jakie dokumenty trzeba złożyć?
- Obowiązuje standardowy wzór wniosku
Wnioski należy składać w Rektoracie AWF p. 210
Zakwalifikowani Studenci Erasmusa sa proszeni o wypełnienie wszystkich potrzebnych dokumentow PRZED wyjazdem:
- Wzór oświadczenie studenta
- Learning Agreement
- Transcript of Records – jeśli wymagany przez uczelnię partnerską dokumenty właściwe dla danej uczelni partnerskiej

Co jeszcze należy zrobic?
•  założyć konto bankowe w EURO, którym będziesz mogła/mógł dysponować za granicą
•  załatwić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego EHIC uprawniającą do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych na terytorium UE
•  uregulować sprawę zaliczeń i egzaminów w semestrze poprzedzającym wyjazd
•  podpisać Umowę z Akademią Wychowania Fizycznego, przeczytać uważnie wszystkie jej punkty - podpisując Umowę wyrażasz zgodę na zawarte w niej zobowiązania. Tekst umowy i podstawowe inf. o Programie dostępne są na stronie Erasmusa: http://www.frse.org.pl/

W TRAKCIE POBYTU
student zobowiązany jest do realizacji przedmiotów uzgodnionych w Learning Agreement. W razie niemożności realizacji wszystkich przedmiotów uzgodnionych w Learning Agreement student ma obowiązek powiadomić na piśmie macierzystą Uczelnie o ewentualnych zmianach

Jakie dokumenty należy dostarczyć po powrocie?
PO POWROCIE ze stypendium student powinien dostarczyć do macierzystej Uczelni następujące dokumenty:
- Transcript of Records (jeśli nie jest to dokument wysyłany przez przyjmującą Uczelnię).
- Zaświadczenie o odbytym okresie studiów zatwierdzone przez partnerską Uczelnię (od… do….)
- Sprawodzanie z pobytu (ankietę studenta)

Kto jest koordynatorem na poszczególnych kierunkach?

Uczelniany Koordynator Programu LLP Erasmus oraz Uczelniany Koordynator ECTS- dr Andrzej Szczygieł - Katedra Fizjoterapii, Zakład Kinezyterapii,
tel. 683 14-35, 683 11-82
Wydziałowy Koordynator Programu LLP Erasmus oraz Wydziałowy Koordynator ECTS na Wydziale WF - dr Jacek Szalewski - Katedra Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego, Zakład Teorii Wychowania Fizycznego,
tel. 683-10-20
Wydziałowy Koordynator Programu LLP Erasmus oraz Wydziałowy Koordynator ECTS na Wydziale Rehabilitacji - dr Grzegorz Głąb - Katedra Fizjoterapii, Zakład Fizykoterapii,
tel. 683-13-13
Kierunkowy Koordynator Programu LLP Erasmus oraz Kierunkowy Koordynator ECTS na Wydziale Turystyki i Rekreacji - dr Bożena Alejziak- Instytut Turystyki i Rekreacji, Zakład Obsługi Ruchu Turystycznego
tel. 683-10-47