Po paru latach nieobecności na naszej stronie głównej, wracamy!

Strona internetowa URSS będzie miejscem nie tylko informacyjnym, znajdziecie tutaj również relacje z imprez, zdjęcia,
wydarzenia które mają miejsce w murach naszej uczelni!